Never Offside har utvecklat ett verktyg för att hjälpa klubbar att erbjuda partners digital exponering och att mötas 365 dagar om året. Score där klubbens intressenter möts 24/7 för att göra affärer och nätverka i klubbens namn. Där får sponsorn, eller partnern som vi hellre kallar det, avkastning på sin investering genom att supporters, medlemmar och andra partners använder partnerns produkter och tjänster i den privata eller yrkesmässiga vardagen. Klubben, partnern och supporten är alla vinnare – de enda som inte tjänar på detta är de som väljer att stå utanför nätverket.

 

Klubben vinner

Score sätter klubben i förarsätet och skapar möten mellan partners och supporters 24/7. Genom att utnyttja och rida på den digitala utvecklingen som sker kan klubbarna på ett effektivt och enkelt sätt skapa möten och affärer mellan parterna och samtidigt öka sina intäkter väsentligt. Effekterna som uppstår skapar i sin tur möjligheter till merförsäljning i andra led och i andra erbjudanden hos klubben.

 

Företaget vinner

Som sponsor har Du ofta frågat Dig vilken avkastning Du får på Din investering i klubben. I många av de nätverksträffar och forum klubben anordnar stannar oftast möjligheterna vid att byta visitkort och göra en presentation till andra sponsorer. Med Never Offsides Score kan partnern dessutom möta och göra affärer med klubbens mycket lojala supporters. Om Du vill lägga upp erbjudanden och jobba aktivt med dessa eller endast marknadsföra Ditt företag och Ditt erbjudande avgör Du själv.

 

Supportrarna vinner

Som lojal och hängiven supporter till klubben och laget i Ditt hjärta lägger Du ofta oansenlig tid och pengar på Din hängivelse. Genom klubbens Score får Du nu möjlighet att tjäna tillbaka det Ni investerat genom erbjudanden från klubbens partners. Om Du ska ut och äta, kakla om hemma, byta bank eller el-leverantör så ska Du kunna göra detta i klubbens namn och både stötta Din klubb och dess partner och samtidigt spara pengar i Din vardagliga konsumtion.