Referenscase: DIF MARKETPLACE

DIF MarketPlace är Djurgården Fotbolls och Djurgården Hockeys nya gemensamma marknadsplats för sponsorer, medlemmar och supportrar.

Här når Djurgårdens sponsorer ut med konkreta affärserbjudanden till andra sponsorer i nätverket och till Djurgårdens medlemmar och supportrar.

Djurgårdens sponsorer har eget login till DIF MarketPlace där de själva enkelt hanterar sin företagsprofil och lägger upp erbjudanden.


Marknadsföring av DIF MarketPlace

Djurgården leder in trafik till DIF MarketPlace via sina digitala kanaler; hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

Dessutom pushar Djurgården för DIF MarketPlace på sina affärsnätverksträffar.

Never Offside stöttar Djurgården i processen att marknadsföra DIF MarektPlace samt att aktivera sponsorerna vilket sker i form av marknadsföringstips via e-post till partners, instruktioner till partners och färdigt bild- och textmaterial som Djurgården kan använda.


Så arbetar Djurgården med DIF MarketPlace

Djurgården administrerar själva enkelt vilka sponsorer som ska ha access till MarketPlace.

I det mycket användarvänliga verktyget får Djurgården en mycket bra översikt på sina sponsorer; kontaktpersoner, branschtillhörighet, vilken partnernivå de tillhör osv.

Djurgården jobbar aktivt med sina medlemserbjudanden och lägger själva upp dessa erbjudanden på DIF MarketPlace. På så sätt föregår de samtidigt med bra exempel för sina sponsorer.